Czytaj więcej"/> Drukuj
DWT (deadweight tonage) , miara nośności statku wyrażana w tonach.
DWT to błędna w języku polskim forma zapisu nosności statku
powinno się ją oznaczać / zapisywać w następujący sposób:
"nosność: XX XXX t"
albo
..."statek o nosności ## ### ton"...
jednostką nośności jest tona masy...
nieuprawnione, błędne jest używanie symbolu "DWT"...
należy jeszcze dodać, że nośność to suma ładowności statku oraz mas: załogi, jej bagaży, zapasów (paliwa, wody pitnej i technicznej, prowiantu, części zamiennych, etc.)
nosność jest często mylona z wypornością, tymczasem, by otrzymać wyporność statku musimy do jego nośności dodać masę statku pustego..
wyporność = nośność + masa statku pustego
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 06:07:33