Czytaj więcej"/> Drukuj
Dźwina - rzeka przepływająca przez Rosję, Białoruś i Łotwę, uchodząca do Bałtyku.
Główne miasta: na Białorusi: Witebsk i Połock, na Łotwie: Dyneburg i Ryga.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-18 22:59:27