Czytaj więcej"/> Drukuj
Dług publiczny - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania z następujących tytułów: Do zaciągania zobowiązań dla sfinansowania potrzeb finansowych państwa, spłaty tych zobowiązań oraz przeprowadzenia innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem długiem, upoważniony jest Minister Finansów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-25 07:39:19