Czytaj więcej"/> Drukuj

Czwartorzęd

Okres
poprzedzający 
Okres omawiany
trzeciorzęd czwartorzęd holocen
plejstocen
tabela stratygraficzna
Czwartorzęd to okres w erze kenozoicznej, który zaczął się 1,87 mln lat temu, a więc z końcem trzeciorzędu, i trwa do dziś. Dzielimy go na plejstocen (od 1,87 mln lat temu do 12 tys. lat temu) i holocen, który zaczął się 12 tysięcy lat temu. W czwartorzędzie następuje dalsze ochłodzenie klimatu, w rezultacie dochodzi do rozwoju wielkich pokryw lodowych. Ostatni lądolód ustąpił z terenów środkowej Europy zaledwie około 12 tysięcy lat temu (koniec plejstocenu). Holocen jest zatem podokresem, który nastąpił po ustąpieniu lodowców.
Według podziału dokonanego przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych w 2004 r.czwartorzęd nie istnieje, kenozoik dzieli się na paleogen i neogen(23 mln lat temu do chwili obecnej), który zawiera czwartorzęd .

Klimat

W plejstocenie klimat często ulegał zmianom, ochłodzeniom towarzyszyło powstawania lądolodów i zwiększenie wilgotności (na niższych szerokościach geograficznych). Okresom ociepleń towarzyszyło topnienie lądolodów (całkowite lub częściowe) oraz pustynnienie obszarów równikowych.

Migracje

Lądolody kontynentalne powodowały wycofywanie się morza; dzisiejszy szelf Morza Północnego był wówczas obszarem zamieszkanym przez paleolityczne ludy koczownicze. Istnieje teoria, że przez most lądowy przez Cieśninę Beringa została zasiedlona Amerykę.

Obszar Polski

Formacje plejstoceńskie pokrywają ponad 90% terytorium terenu Polski. Najstarsze zlodowacenie Narwi objęło jedynie Polskę północno-wschodnią po Polesie Lubelskie, Kujawy i fragment Wielkopolski.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-27 04:38:01