Czytaj więcej"/> Drukuj
Czeladnik (towarzysz) - dawniej posiadający wiedzę fachową rzemieślnik, który okres nauki (tzw. termin) zakończył zdanym egzaminem czeladniczym (zob. terminator), lecz nie mogący prowadzić własnego warsztatu, do czego niezbędne było m.in. zdanie egzaminu mistrzowskiego (zob. majstersztyk) zgodnie ze statutem danego cechu.
Często czeladnicy zorganizowani byli w tzw. bractwa czeladnicze, będące przejawem sprzeciwu wobec obowiązków nakładanych nań przez cechy, m.in. wysokie opłaty wpisowe, obowiązkowe wędrówki czeladnicze, czy utrudnianie promocji mistrzowskiej (tzw. wyzwolenie).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 15:12:45