Czytaj więcej"/> Drukuj
Czaszka (łac.cranium) - struktura kostna lub chrzęstna, która służy jako szkielet głowy. Stanowi naturalną osłonę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. Wzrost czaszki trwa nie tylko podczas życia płodowego, ale także przez kilka nastepnych lat. Możliwości wzrostu szybko jednak maleją, szczególnie po skostnieniu łącznotkankowych ciemiączek. Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki (basis cranii interna) dzieli się na trzy doły: - przedni - środkowy - tylny
U człowieka i naczelnych czaszka składa się z:

Mózgoczaszka

Stanowi przede wszystkim ochronę mózgowia, składa się z: Poszczególne kości mózgoczaski połączone są szwami, które stanowią stałe i nieruchome połączenie. i t p i t tpp

Trzewioczaszka

Stanowi ochronę dla zmysłów: wzroku, węchu i smaku, otacza początkowe odcinki dróg oddechowych i pokarmowych, składa się z: Jedynym ruchomym elementem całej czaszki człowieka jest żuchwa.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-28 21:10:14