Czytaj więcej"/> Drukuj
Czarnohora -
Czarnohora -
Czarnohora - pasmo górskie na terenie zach. Ukrainy. Najwyższa część Beskidów Połonińskich i jednocześnie Karpat Wschodnich. Od strony pn.-zach. sąsiaduje z pasmami Gorganów i Świdowca, od pn. wsch. z Połoninami Hryniawskimi, zaś od pd. z G. Marmaroskimi (na terenie Rumunii).
Góry te zbudowane ze skał fliszowych, charakterystyczne są długie i łagodne grzbiety.
Najwyższy szczyt tego pasma to Howerla 2061 m n.p.m.
Stoki pokryte lasami bukowymi, w wyższych partiach iglastymi (świerki, jodły). Powyżej 1850 m n.p.m. roślinność subalpejska, na grzbietach połoniny. Obszar chroniony - wchodzi w skład Karpackiego Parku Narodowego oraz Karpackiego Parku Biosfery.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-02 11:12:15