Czytaj więcej"/> Drukuj
Cząstka - w tradycyjnym znaczeniu, to każdy fragment materii, który ma kształt mniej lub bardziej zbliżony do sfery i jest na tyle mały, że nie można go zobaczyć gołym okiem.
Określenie to nie dotyczy cząstek elementarnych (zob. fizyka cząstek elementarnych), w przypadku których nie ma żadnego sensu mówić o ich kształcie, gdyż ich "zachowanie" trudno jest sobie wyobrażać w kategoriach makroskopowych wyobrażeń zmysłowych.

Cząstki ponad atomowe

Atomy, ich składniki i inne cząstki złożone

Cząstki uznawane obecnie za rzeczywiście elementarne

Zob. też Fizyka cząstek elementarnych
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-08 08:22:33