Czytaj więcej"/> Drukuj
Cytadela_Dawida -
Cytadela Dawidaturecka budowla będąca częścią systemu obronnego starego miasta Jerozolimy w Izraelu, w zachodniej linii murów. Została wzniesiona z rozkazu Sulejmana II Wspaniałego w roku 1532, jako twierdza zabezpieczająca jedną z ważniejszych bram Jerozolimy – Bramę Jafską. W I w. stały na jej miejscu ogromne wieże chroniące położony opodal pałac królewski Heroda Wielkiego. Zburzyło je wojsko cesarza Hadriana, które zajęło miasto w 135 roku. Średniowieczni pielgrzymi widzieli w ich pozostałościach ruiny pałacu biblijnego króla Dawida, który właśnie tutaj miał ułożyć starotestamentalne Psalmy. W rzeczywistości pałac Dawida znajdował się zapewne na Ofelu. Miejsce, w którym dzisiaj znajduje się Cytadela Dawida, było w czasach Dawida niezamieszkane (X wiek p.n.e.). We wnętrzu fortecy ma swoją siedzibę izraelskie Muzeum Historii Jerozolimy.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-10 21:33:49