Czytaj więcej"/> Drukuj
Cystersi -


Cystersi (łac. Cistercenses) - pełna łacińska nazwa Ordo Cisterciensis (OCist) - zakon katolicki, wywodzący się z benedyktynów i posługujący się regułą benedyktyńską, założony w 1098 przez św. Roberta z Molesme, pierwszego opata z Citeaux we Francji. Nazwa zakonu pochodzi od łacińskiej nazwy tego właśnie miejsca (Cistertium). Noszą biały habit z czarnym szkaplerzem przepasanym płóciennym pasem. Zakon wydał około 850 świętych i błogosławionych (najbardziej znanym był św. Bernard z Clairvaux), a także administratorów. Opactwa i klasztory cysterskie były w średniowieczu ważnymi ośrodkami kultywującymi kulturę, nauki, medycynę, wprowadzającymi postęp w rzemiośle i rolnictwie.
Do Polski cystersi zostali sprowadzeni w połowie XII wieku. Pierwszy klasztor na ziemiach Polskich został lokowany w obecnym mieście Jędrzejów. Obecnie zakon ten nie jest tak znaczny, jak dawniej; upadek nastąpił w okresie zaborów. Nadal jednak są czynne opactwa w Krakowie (Mogiła), Jędrzejowie, Sulejowie, Szczyrzycu, Wąchocku oraz parafia w Oliwie zarządzana przez Cystersów.
Cystersi powracali do ewangelicznej prostoty i praktyki ubóstwa, wszystko to miało prowadzić do naśladowania Chrystusa. Mnisi musieli wyrzec się wszelkiego bogactwa, duży nacisk był położony na surowość obyczajów. Cysters miał być pokutnikiem, który odsuwa się od świata doczesnego, żyje w samotności i ciszy. Mnisi osiedlali się przeważnie na pustkowiach, w lasach lub w bagnistych dolinach, w miejscach bardzo oddalonych od osad, dlatego też musieli być samowystarczalni. Prowadzili własne gospodarstwa, uprawiali ziemie.
Linki zewnętrzne:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 16:32:45