Czytaj więcej"/> Drukuj
Cyklon B, Zyklon B to nazwa handlowa pestycydu niemieckiej firmy IG Farben. Była to granulowana ziemia okrzemkowa nasycona cyjanowodorem, która uwalniała cyjanowodór – HCN po wyjęciu ze szczelnych pojemników. Stosowany pierwotnie do dezynfekcji i dezynsekcji, a od roku 1941 do ludobójstwa w komorach gazowych w hitlerowskich obozach zagłady. Producentem Cyklonu B była firma Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung GmbH z Frankfurtu nad Menem, wchodząca w skład koncernu IG Farben, który nadal istnieje i dziś jest jednym z największych dostarczycieli leków.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-07-11 18:21:57