Czytaj więcej"/> Drukuj
Cyjanowodór (HCN) nazwa zwyczajowa kwas pruski, jest bezbarwną, łatwo parującą (temperatura wrzenia 27oC) cieczą o intensywnym zapachu gorzkich migdałów. Sole cyjanowodoru - cyjanki pod wpływem wilgoci i dwutlenku węgla mogą się rozkładać z wydzielaniem cyjanowodoru.
Cyjanowodór jest silną trucizną - LD50 cyjanowodoru wynosi 1.5 mg/kg ciała, graniczne stężenie w powietrzu (przy którym 50% ludzi umiera) wynosi ok. 25 ppm. Trujące działanie cyjanowodoru polega na blokowaniu enzymów oddychania tkankowego. Transport tlenu z płuc do tkanek jest zachowany, ale dochodzi do niedotlenienia (hypoksji) tkankowej. Blokada wywołana cyjanowodorem jest odwracalna, a jon cyjankowy przechodzi w rodanki i w tej postaci jest wydalany przez nerki.
Zastosowanie : Zobacz też :
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-02-24 13:02:48