Czytaj więcej"/> Drukuj
|PubChem = 8929 |DrugBank = |Gęstość = 1,6 |Stan skupienia w podanej G = ciało stałe |G warunki niestandardowe = 20 °C |Rozpuszczalność w wodzie = 580 g/l |RwW warunki niestandardowe = 20 °C |Inne rozpuszczalniki = |Temperatura topnienia = 563–564 |Tt warunki niestandardowe = |Temperatura wrzenia = 1496 |Tw warunki niestandardowe = |Temperatura krytyczna = |Ciśnienie krytyczne = |Kwasowość = |Zasadowość = |Aktywność optyczna = |Lepkość = |L warunki niestandardowe = |Napięcie powierzchniowe = |Np warunki niestandardowe = |Punkt izoelektryczny = |Typ hybrydyzacji i VSEPR = |Układ krystalograficzny = |Moment dipolowy = |Zewnętrzne dane MSDS = |Źródło zagrożeń = |Piktogram = |Palność = 0 |Zdrowie = 4 |Reaktywność = 0 |Inne = |Temperatura zapłonu = |Tz warunki niestandardowe = |Temperatura samozapłonu = |Ts warunki niestandardowe = |Zwroty ryzyka = |Zwroty bezpieczeństwa = |Numer RTECS = VZ7525000 |Inne aniony = chlorek sodu

wodorotlenek sodu

węglan sodu

azotan(V) sodu

siarczan(VI) sodu
|Inne kationy = cyjanek potasu
|Pochodne ? = |? = |Podobne związki = cyjanowodór
|aktywny = |minerał = }} Cyjanek sodunieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu cyjanowodorowego. Jest silną trucizną.
W temperaturze pokojowej związek ten jest bezbarwną substancją krystaliczną. Łatwo rozpuszcza się w wodzie i jest silnie higroskopijny. Roztwór wodny ma odczyn zasadowy wskutek hydrolizy i wydzielania gazowego HCN. Jak większość cyjanków jest silnie toksyczny. Narażenie na kontakt z cyjankiem sodu w stężeniu około 286 mg/m³ przez minutę może prowadzić do śmierci człowieka.
Cyjanek sodu stosowany jest w metalurgii srebra i złota do wydzielania tych metali z ich rud metodą cyjankową, w galwanoplastyce oraz w syntezach chemicznych.
W Nowej Zelandii związek ten jest używany do zabijania gryzoni (głównie królików i oposów) powodujących straty rolnicze.

Otrzymywanie

Metody otrzymywania cyjanku sodu:
* w pierwszym etapie amoniak reaguje ze stopionym sodem 
   2Na + 2NH3 → 2NaNH2 + H2
* otrzymany amidek sodu poddaje się reakcji z węglem (600 °C) 
   2NaNH2 + C → Na2CN2 + 2 H2
* powstały cyjanamidek sodu po podniesieniu temperatury ulega dalszej reakcji z węglem 
   Na2CN2 + C → 2NaCN
CaCN2 + C + Na2CO3 → 2NaCN + CaCO3

Natrijum cijanid
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-02-26 07:36:42