Czytaj więcej"/> Drukuj

Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
Pojęcie cukier może mieć wiele znaczeń. Pierwotnie pod tym pojęciem kryła się dość konkretna substancja będąca środkiem spożywczym. Później okazało się, że ten sam cukier może być produkowany z różnych surowców, a z czasem utworzono od tego cukru grupę związków chemicznych zwanych cukrami, czyli węglowodanami, po czy okazało się, i tych węglowodanów jest znacznie więcej niż sądzono, a niektóre z nich zupełnie nie przypominają cukru w pierwotnym znaczeniu. Powstało również kilka innych określeń zawierających w nazwie słowo cukier, które utworzono dla zupełnie innych rzeczy, spełniającycych jednak niektóre kryteria podobieństwa do cukru spożywczego. Dlatego powstała ta strona ujednoznaczniająca.
1. Cukier jako związek chemiczny, patrz: węglowodan.
2. Cukier jako środek spożywczy na świecie patrz cukier jadalny.
3. Cukier jako środek spożywczy w Polsce, patrz cukier spożywczy.
4. Cukier w innych znaczeniach.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-11 03:40:50