Czytaj więcej"/> Drukuj
Ciężar ciała – siła wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego między danym ciałem a ciałem niebieskim w pobliżu tego ciała niebieskiego.
Jednostką ciężaru w układzie SI jest niuton, jednak odpowiednie przepisy nadal zezwalają na używanie jednostek spoza układu SI - w Polsce stosuje się jeszcze np. kilogram-siłę – kG.
Ciężar, jako siła, jest wielkością wektorową – wektor ciężaru skierowany jest w każdym miejscu do środka ciężkości układu planeta-ciało, co w praktyce oznacza środek ciężkości planety.
Jeżeli masa sferycznie symetrycznej planety o promieniu r wynosi M, a masa danego ciała m, to wartość ciężaru ciała na powierzchni planety dana jest wzorem:
\[F=G\frac{M\cdot m}{r^2} \]
gdzie G jest stałą grawitacji.
Zwykle wielkość:
\[G\frac{M}{r^2} \]
oznacza się przez g i nazywa przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety, co prowadzi do prostego wzoru łączącego masę ciała z jego ciężarem:
F = m · g.
Oznacza to, że przy ustalonym g ciężar jest proporcjonalny do masy ciała.
Dla Ziemi g ≈ 9,81 m/s2. W przypadku Księżyca: gK ≈ 1,62 m/s2, co oznacza, że ciężar każdego ciała jest tam około sześciokrotnie mniejszy niż na Ziemi.
W potocznym myśleniu nie rozróżnia się masy i ciężaru, stosując te dwa pojęcia wymiennie (często używa się wtedy też słowa waga).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-24 21:01:49