Czytaj więcej"/> Drukuj
Chromian(VI) potasu (K2CrO4) - jasnożółte krystaliczne ciało stałe, sól kwasu chromowego i wodorotlenku potasu o masie molowej 194,19 g/mol i gęstości 2,73 g/cm3. Dobrze rozpuszcza się w wodzie (62,5 g w 100cm³ wody przy 20°C) i nie rozpuszcza się w alkoholu. Krystalizuje w układzie rombowym. Temperatura topnienia 971°C; rozkłada się bez wrzenia. Związek ten jest silnym utleniaczem. W roztworze wodnym, po dodaniu kwasu przechodzi w dichromian potasu (dwuchromian potasu).
Roztwór chromianu potasu w kwasie siarkowym nazywany jest chromianką i był niegdyś masowo stosowany w laobratoriach do mycia szkła. Obecnie stosowanie chromianki jest zabronione, ze względu na jej dużą toksyczność, używa się detergentów.
Chromian potasu jest używany głównie w garbarstwie, przemyśle tekstylnym, emalierstwie, przy produkcji barwników i w chemii analitycznej. Podobnie jak inne związki chromu(VI) jest toskyczny. Związki chromu (VI) - w przeciwieństwie do chromu (III) - są uważane za silnie toksyczne (stanowią jeden z najtoksyczniejszych składników ścieków z garbarni).
chromian (VI) potasu
\[K_{2}CrO_{4} \leftrightarrow 2 K^{+} + CrO_{4}^{2-} \]
dwuchromian (VI) potasu, silnie utleniająca sól kwasu dwuchromowego (VI):
\[K_{2}Cr_{2}O_{7} \leftrightarrow 2 K^{+} + Cr_{2}O_{7}^{2-} \]

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 20:10:45