Czytaj więcej"/> Drukuj
Chloroplast to otoczona podwójną błoną białkowo-lipidową organella komórkowa roślin i eukariotycznych glonów, w której zachodzi proces fotosyntezy. Chloroplasty zawierają zielony barwnik chlorofil i dzięki niemu mają zdolność wykorzystywania energii światła słonecznego do syntezy związków organicznych. Chloroplasty zaliczamy do plastydów. Ich główną funkcją jest przemiana dwutlenku węgla oraz wody z wykorzystaniem energii świetlnej w glukozę oraz tlen.
Chloroplasty są zbudowane podobnie jak mitochondria: są otoczone dwiema błonami o różnej przepuszczalności, które otaczają stromę wypełniającą wnętrze chloroplastu. Błona zewnętrzna dobrze przepuszcza jony. Wewnętrzna błona jest natomiast słabo przepuszczalna i tworzy liczne woreczki (zwane tylakoidami), które, ułożone jeden na drugim budują struktury zwane granami (l. poj. granum). W granach znajduje się chlorofil, aktywny barwnik, biorący udział w procesie fotosyntezy.
Wnętrze chloroplastu wypełnia białkowa substansja - stroma. W jej skład wchodzą m.in. niewielkie ilości DNA, enzymy biorące udział w fotosyntezie oraz rybosomy, które biorą udział w produkcji białek (są one jednak mniejsze od rybosomów znajdujących się w cytoplazmie).
Chloroplasty zaliczamy do organelli samoreplikujących się (obecność DNA, oraz zdolność do samoreplikacji, uważane są przez wielu naukowców za dowody na pochodzenie tych organelli od innych organizmów, które zostały pochłonięte przez komórkę, lecz zamiast ulec strawieniu, przekształciły się w symbionty).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 13:22:51