Czytaj więcej"/> Drukuj

Chirurgia - dziedzina medycyny zajmująca się operacyjnym (zabiegowym) leczeniem schorzeń.
Jest nauką nadrzędną i zawiera w sobie wiele podspecjalności. Sama nazwa 'chirurgia' identyfikowana jest z dziedziną o nazwie 'chirurgia ogólna'. Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak szeroki zakres chirurgii zachowawczej. Praca chirurga jest ciągłym wybieraniem mniejszego ryzyka. Niekiedy okazuje się, że mniejszym ryzykiem jest zaniechanie operacji, np. leczenie operacyjne małej przepukliny u pacjenta z ciężką niewydolnością oddechową stanowi większe ryzyko, niż zaniechanie operacji.
Nauka o chirurgii ma wiele działów. Wstępem do chirurgii jest część ogólna dotycząca ogólnych zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przed- i poperacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia, ogólnych zasad techniki operacyjnej. Niektórzy autorzy do cześci ogólnej chirurgii zaliczją zagadnienia związane z leczeniem przepuklin.
Część szczegółowa obejmuje działy narządowe: chirurgia przewodu pokarmowego, chirurgia narządów wewnątrzwydzielniczych, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, kardiochirurgia, neurochirurgia, urologia, oraz szczególne działy jak chirurgia urazowa i ortopedia, oraz chirurgia onkologiczna. Do najmłodszych działów chirurgii należy chirurgia przeszczepiania narządów - transplantologia.
Całkowicie odrębny dział chirurgii stanowi chirurgia dziecięca. Dziecko może być operowane wyłącznie przez chirurga dziecięcego, na oddziale chirurgicznym dla dzieci, ponieważ nie jest ono miniaturą dorosłego, lecz zupełnie innym człowiekiem. Leczenie dziecka przez chirurga dla dorosłych dopuszczalne jest jedynie w stanach zagrażających życiu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-25 14:08:30