Czytaj więcej"/> Drukuj
Chemia supramolekularna to dział chemii organicznej zajmującej się "nadcząsteczkowymi" strukturami, które powstają spontanicznie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jaki siły Van Der Waalsa czy słabe wiązania wodorowe.
Wiele cząsteczek ma skłonność do spontanicznego łączenia się w regularne struktury, które często mają inne własności niż wolne, wyjściowe cząsteczki. Typowym przykładem struktury nadcząsteczkowej jest helisa DNA, która składa się z dwóch polimerycznych cząsteczek kwasów nukleinowych połączonych razem słabymi wiązaniami wodorowymi.
Chemia supramolekularna zajmuje się z jednej strony badaniem już istniejących, naturalnych struktur supramolekularnych takich jak: błony komórkowe, DNA, czy kompleksy enzymów z koenzymami a z drugiej projektowaniem i syntezą zupełnie nowych, nie występujących w naturze struktur takich jak suche kolumnowe elektrolity, nanorurki, ciekłe kryształy i wiele innych.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-02 10:01:35