Czytaj więcej"/> Drukuj
Cerkiew to budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw w Cerkwi prawosławnej lub unickiej. Jest przestrzenią sakralną dla celebracji Boskiej Liturgii. Prawosławni wierzą, iż jest ona miejscem szczególnego przebywania samego Boga.
Cerkwie budowane są zazwyczaj na wzniesieniach. Spośród planów, na których buduje się cerkwie najbardziej rozpowszechnione są plany: Cechą, która odróżnia cerkiew od innych budynków jest jej pokrycie kopułami. Kopuła jest symbolem nieba, Boga, świętych i świata anielskiego. Liczba kopuł na cerkwi nie jest dowolna i ma znaczenie symboliczne: Na każdej kopule umieszczony jest krzyż, co oznacza, iż cerkiew oddaje chwałę Jezusowi Chrystusowi.
Wnętrze cerkwi podzielone jest na trzy części: Największą cerkwią w Polsce jest Cerkiew św. Ducha w Białymstoku
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-07 05:05:58