Czytaj więcej"/> Drukuj
Cefeidy (zwane też gwiazdami typu δ Cephei lub cefeidami klasycznymi) to gwiazdy zmienne pulsujące, nadolbrzymy, których jasność zmienia się z okresem od 1 do 150 dni. Amplitudy zmian blasku wynoszą od 0,1 do 2 wielkości gwiazdowych. Jasności absolutne (MV) cefeid wynoszą od -2 do -6 wielkości gwiazdowych. Podczas pulsacji zmienia się również ich typ widmowy od A lub F do G lub K w minimum.
Cefeidy spełniają dobrze określone zależności okres - jasności absolutna, odkryte przez Henriettę Leavitt w 1912 roku. Własność ta jest powszechnie wykorzystywana do określania odległości międzygalaktycznych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-16 09:58:44