Czytaj więcej"/> Drukuj
Cech - organizacja samorządu rzemieślniczego zrzeszająca rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów, mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, obronę praw i interesów członków oraz organizowanie samopomocy, np. cech ślusarzy, cech murarzy, cech krawców, cech rzemiosł skórzanych itp.
Cech ma osobowość prawną i jest powoływany przez Izbę Rzemieślniczą.
Potocznie terminem "cech" określa się również budynek będący siedzibą zarządu jakiegoś cechu i miejscem zbierania się jego członków.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-25 00:09:28