Czytaj więcej"/> Drukuj
Carat - absolutystyczny ustrój polityczny w Rosji. Carat krystalizował się w XVI wieku i trwał do roku 1917. Istotą caratu było sprawowanie władzy absolutnej przez cara, a szczyt hierarchii aparatu urzędniczego stanowili arystokraci promowani przez panującego.
W praktyce zakres władzy cara był zmienny i zależny od siły charakteru i zdolności przywódczych panującego. Wahał się od niemal całkowitej samowoli możnowładców, aż do faktycznej władzy absolutnej cara.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-01 07:06:39