Czytaj więcej"/> Drukuj
CISC (Complex Instruction Set Computers) - nazwa architektury mikroprocesorów o następujących cechach: Z reguły procesory wykonane w architekturze CISC działają wolniej niż procesory, o przeciwstawnych założeniach RISC, działające z tą samą częstotliwością.
Przykłady rodzin procesorów o architekturze CISC to: Współczesne procesory zgodne z x86 produkowane przez firmy Intel i AMD przetwarzają rozkazy procesora x86 na proste mikropolecenia pracujące wg idei RISC wykonujące się znacznie szybciej i po kilka jednocześnie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-26 14:35:38