Czytaj więcej"/> Drukuj
Bydło -
Bydło, rogacizna - ogólna nazwa zwierząt hodowlanych z rzędu parzystokopytnych, rodziny krętorogich z plemienia Byków (Bovini). Hodowane są dla uzyskania z nich żywności (mleko, mięso, tłuszcz) oraz innych surowców (głównie skóra). Wiele z nich jest wykorzystywanych również jako siła pociągowa.
Bydło jest udomowionymi rasami (często także mieszankami gatunków np. żubroń) - pochodzącymi od takich dzikich gatunków ssaków, jak: banteng, bawół, gaur, jak, tur, żubr. Europejskie gatunki bydła pochodzą od wymarłego tura, a udomowione zostały w Azji przed ok. 6-7 tys. lat.
Bydło -

Dorosłe samce bydła nazywamy bykami, samice krowami, młode samice jałówkami, a młode cielakami.
W węższym znaczeniu nazwa bydło odnosi się do przedstawicieli gatunku bydło domowe (Bos taurus) pochodzącego od tura, oraz jego podgatunku (nieraz traktowanego jak osobny gatunek) - zebu (Bos taurus indicus, albo Bos indicus) występującego w sterfie klimatów gorących.
Zwierzęta gospodarskie mniejsze od bydła nazywamy trzodą.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-27 11:55:14