Czytaj więcej"/> Drukuj
Bulla gnieźnieńska (złota bulla) - bulla papieska znosząca zwierzchność Magdeburga nad Kościołem polskim.
W 1133 roku arcybiskup Magdeburga, Norbert z Xanten, wykorzystał fakt, że kler polski poparł wybór antypapieża Anakleta II i wystarał się u Innocentego II o bullę oddającą mu władzę nad archidiecezją gnieźnieńską. Po jego śmierci wskutek długotrwałych (1133-1136) zabiegów dyplomatycznych Bolesława Krzywoustego i Jakuba ze Żnina, Innocenty II wydał bullę gnieźnieńską - uniezależniając tym samym kościół gnieźnieński od Magdeburga.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-01 02:20:39