Czytaj więcej"/> Drukuj
Bug_(rzeka) -

Bug_(rzeka) -

Bug_(rzeka) -


Bug_(rzeka) -

Bug_(rzeka) -

Bug jest rzeką płynącą przez terytorium Polski (587 km), Ukrainy i Białorusi. Długość Bugu wynosi 772 km, powierzchnia dorzecza 39 420 km², z czego w Polsce 19 284 km². Średni przepływ w dolnym biegu - 158 m³/s.
Bug ma swoje źródło na Wyżynie Podolskiej na Ukrainie, wpływa do Zalewu Zegrzyńskiego, stanowiąc jednocześnie lewy dopływ Narwi. Odcinek między Zalewem Zegrzyńskim a Wisłą określany jest często jako "Bugo-Narew". Na odcinku 363 km stanowi granicę z Ukrainą i Białorusią. Poprzez Kanał Królewski łączy się z Prypecią. Ciekawostką jest fakt, że gdyby trzymać się ściśle zaleceń geograficznych – tj. za dopływ uznawać rzekę, która do momentu połączenia z inną ma mniejszą długość, Wisła okazałaby się dopływem Bugu (długość Bugu i "Bugo-Narwi" powyżej połączenia z Wisłą jest większa). Niemniej jednak tradycja przeważa i to Wisła uchodzi do Morza Bałtyckiego.
Główne dopływy: Ważniejsze miasta nad Bugiem: Sokal, Włodawa, Brześć, Drohiczyn, Wyszków.
Bug_(rzeka) -


Bug_(rzeka) -
w Modlinie

Zobacz również:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-08 02:26:38