Czytaj więcej"/> Drukuj
Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury. np.:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-20 12:34:47