Czytaj więcej"/> Drukuj
Brzeg zbioru (figury, bryły) F to zbiór punktów B takich, że dowolne otoczenie punktu B zawiera zarówno punkty należące jak i nienależące do F.
Brzeg_(topologia) -

Na rysunku punkt B jest punktem brzegowym figury.
Brzeg zbioru F zazwyczaj oznaczamny \[bd(F) \]. Wyrazić go można wzorem: \[bd(F) = \overline{F} \backslash (\overline{F'})' \], gdzie \[\overline{F} \] oznacza domknięcie zbioru F, a F′ dopełnienie zbioru F.
Figury zawierające cały swój brzeg nazywane są figurami domkniętymi.
Figury nie zawierające żadnego punktu ze swojego brzegu nazywane są figurami otwartymi.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 11:01:38