Czytaj więcej"/> Drukuj
Bruzdnice (Dinoflagellata) - jedna z grup Protista. Większość bruzdnic to organizmy jednokomórkowe, choć czasami można spotkać je w postaci kolonii. Bruzdnice często posiadają pancerzyk składający się z płytek celulozowych oraz dwie wici. Duża cześć organizmów należących do klasy Dinoflagellata to endosymbionty koralowców, małż, meduz. Bruzdnice endosymbiotyczne pozbawione są płytek celulozowych i wici. Takie bruzdnice zwane są zooksantelami (Zooxanthellae). Poprzez proces fotosyntezy dostarczają one swojemu gospodarzowi niezbędnych związków organicznych. Te bruzdnice, które nie posiadają zdolności fotosyntezy najczęściej pasożytują na swoim gospodarzu.
Większość bruzdnic rozmnaża się bezpłciowo. U nielicznej grupy Dinoflagellata stwierdzono rozmnażanie płciowe. Ciekawostką natomiast jest to, iż u bruzdnic chromosomy są "wiecznie" skondensowane, nawet wtedy gdy nie nastepuje mitoza lub mejoza. W istocie procesy mitozy jak i mejozy u tych protista, są również nietypowe, np. nie zanika błona jądrowa. Ze względu na te różnice uważa się, iż bruzdnice nie są spokrewnione z żadnymi obecnie żyjącymi organizmami.
Bruzdnice są ważnymi producentami w ekosystemach morskich. Od czasu do czasu przechodzą eksplozję populacyjną, które są przyczyną czerwonych przypływów (zakwitów). Podczas takich zakwitów, niektóre bruzdnice, produkują toksyny, będące przyczyną masowego wymierania ryb. Toksyny te, są nieszkodliwe dla ostryg, czy chociażby omółków, żywiących się tymi organizmami. U ludzi, którzy spożyli takie ostrygi może występować paralityczne zatrucie skorupiakowe, objawiające się niewydolnością układu oddechowego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 06:22:04