Czytaj więcej"/> Drukuj
bruLion - czasopismo literackie i kulturalne ukazujące sie w latach 1986-1999.
Początkowo poświęcony zagadnieniom literackim i promowaniu nowego pokolenia pisarzy i poetów (zwanego potem często "pokoleniem bruLionu"). Z czasem zaczął się zwracać w stronę zjawisk społecznych, kulturowych i politycznych początku lat 90., zwłaszcza tzw. kultury alternatywnej (feminizm, multimedia, techno, cyberpunk itp.).
Po zmianie światopoglądu Roberta Tekielego (redaktor naczelny) anarchistyczny ton pisma zmienił się na bardziej konserwatywny, związany z katolicyzmem. Doprowadziło to do rozłamu w redakcji i końca bruLionu.

Pokolenie bruLionu

Czasopismo stało się miejscem publikacji nowych autorów, nieraz bardzo różnych od siebie nawzajem. To, co mieli ze sobą wspólnego, to nowa sytuacja społeczna, w której tradycja modelu podziemnego społeczeństwa, zapoczątkowana w latach 80. przez ruch Solidarności, wyczerpywała się i stopniowo zamieniała w rzeczywistość wczesnego kapitalizmu. Charakterystyczne dla światopoglądów i twórczości całego kręgu twórców bruLionu są następujące cechy: Najbardziej znani autorzy związani z bruLionem to:

Bibliografia

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 13:58:24