Czytaj więcej"/> Drukuj

'
Bolesław V Wstydliwy (21 czerwca 1226 - 7 grudnia 1279) - syn Leszka Białego i Grzymisławy, wnuk Kazimierza Sprawiedliwego, prawnuk Bolesława Krzywoustego, książę krakowski i samdomierski ( od 1233 ).
Po śmierci ojca został uwięziony wraz z matką przez Konrada Mazowieckiego, najpierw w Czersku, potem w Sieciechowie. W ucieczce pomógł im możnowładca Klemens z Ruszczy. W 1239 13-letni wówczas Bolesław ożenił się z 5-letnią królewną węgierską Kingą , córką Beli IV. W 1241 podczas najazdu tatarskiego, wraz z rodziną schronił się na Węgrzech. Po klęsce stryja Konrada I Mazowieckiego w 1243 pod Suchodołem został księciem krakowskim.
Nadał Krakowowi w 1257 prawa miejskie (na prawie magdeburskim); także innym miejscowościom, np. Koprzywnicy dokumentem z 8 grudnia 1268 r. Wraz z biskupem krakowskim w 1253 doprowadził do kanonizacji św. Stanisława ze Szczepanowa (patrona Królestwa Polskiego). W 1264 pokonał Jaćwingów i ich sprzymierzeńców Rusinów, zabezpieczając tym samym wschodnie granice księstwa. Wspierał zbrojnie swych sprzymierzeńców Węgrów w walce z Czechami na Morawach. Dbał o interesy Kościoła; nadał liczne przywileje ekonomiczne i sądowe m.in. cystersom z Koprzywnicy w latach 1262 i 1277.
Zmarł bezpotomnie. Został pochowany w kościele franciszkanów w Krakowie.
Bolesław_Wstydliwy -

Wywód rodowodowy

{{Tree|ojciec_ojca=Kazimierz II Sprawiedliwy
zm. 5 maja 1194|matka_ojca=Helena Znojemska
zm. między 1202 a 1206 |ojciec_matki=Ingwar Łucki|matka_matki=nieznana osoba|ojciec=Leszek Biały
zm. 24 listopada 1227|matka=Grzymisława Łucka
zm. 1258|osoba=Bolesław V Wstydliwy
zm. 7 grudnia 1279}}
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 06:57:06