Czytaj więcej"/> Drukuj
Boksyt - ilasta skała osadowa składająca się głównie z wodorotlenków glinu (hydrargilitu, bemitu lub diasporu). Zawiera też minerały ilaste, krzemionkę, tlenki i wodorotlenki żelaza. Najczęściej koloru czerwonego lub brunatnego, drobnoziarnisty, miękki, słabo spojony lub zwięzły i twardy. W największych ilościach powstaje na miejscu wietrzenia skał glinokrzemianowych w klimacie gorącym. Jest podstawową rudą glinu. Używany też w metalurgii (jako topnik) oraz do wyrobu materiałów ogniotrwałych i szybko twardniejących cementów. Odmianą boksytu jest lateryt.
Górnictwo boksytów jest najlepiej rozwinięte w Australii - jej udział w 1995 roku w światowej produkcji sięgał aż 39%. Największe złoża, o dużej zawartości tlenku glinu (do 60%), są eksploatowane w rejonie Weipa nad Zatoką Karpentaria, a mniejsze w rejonie Perth. Ponad 30% światowej produkcji boksytów przypada na kraje Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza na Jamajkę (9,9%) i Brazylię (8%), a także na Wenezuelę, Surinam i Gujanę. W Afryce wielkim ich producentem jest Gwinea (12% światowego wydobycia). Udział pozostałych państw wynosi poniżej 20%, a są wśród nich - między innymi -Chiny, Indie, Rosja, Kazachstan.W Europie najwięcej boksytów wydobywa się w Grecji (1,7%) i na Węgrzech (1%). Znikomą produkcją charakteryzuje się obecnie Francja, która jeszcze 10 lat temu należała do liczących się producentów tego surowca. W Polsce występuje m.in. koło Nowej Rudy na Dolnym Śląsku.

Światowe wydobycie i zasoby boksytów

              Wydobycie    Zasoby  Baza zasobów

             2000   2001

 Australia 
53 800 53 500 3 800 000 7 400 000 Brazylia
14 000 14 000 3 900 000 4 900 000 Chiny
9 000 9 200 720 000 2 00 000 Gwinea
15 000 15 000 7 400 000 8 600 000 Gujana
2 400 2 000 700 000 900 000 Indie
7 370 8 000 770 000 1 400 000 Jamajka
11 100 13 000 2 000 000 2 500 000 Rosja
4 200 4 000 200 000 250 000 Surinam
3 610 4 000 580 000 600 000 USA
NA NA 20 000 40 000 Wenezuela
4 200 4 400 320 000 350 000 Inne kraje 10 800 10 200 4 100 000 4 700 000 ---------------------------------------------------------------- Świat - razem 135 000 137 000 24 000 000 34 000 000

(dane szacunkowe z 2001)


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-23 23:33:48