Czytaj więcej"/> Drukuj
Bogdan Wojciszke (ur. 1952) jest profesorem psychologii (doktorat: 1978, Uniwersytet Gdański habilitacja: 1986, Uniwersytet Warszawski profesura: 1993).
Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i w Instytucie Psychologii PAN (jego obecny dyrektor).
Autor licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi, dynamiki bliskich związków uczuciowych, psychologii władzy, postawy Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywności i godności jako wartości etycznych współczesnego społeczeństwa polskiego. W ramach stażów naukowych przebywał na Uniwersytecie w Aberdeen, w Max-Planck-Institut w Berlinie, w Paryżu i Oxfordzie. Stypendysta Fundacji Humboldta. Uzyskał liczne nagrody, między innymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Akademii Nauk.
Jest autorem wielu publikacji, m.in. Współredaktor European Journal of Social Psychology, redaktor naczelny Przeglądu Psychologicznego (1995-1999), członek Komitetu Redakcyjnego Studiów Psychologicznych (kilka kadencji)).
Miłośnik psów i muzyki klasycznej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 03:44:21