Czytaj więcej"/> Drukuj
Bośniacy - ogólna nazwa zróżnicowanych etnicznie mieszkańców Bośni i Hercegowiny, z których najliczniejszą grupę stanowią Muzułmanie bośniaccy (40%), 31% Serbów i 17% Chorwatów.
Muzułmanie bośniaccy jest to naród południowosłowiański wyodrębniony głównie ze względu na wyznanie i związaną z nim obyczajowość. Jest ich ok. 1,9 mln .
Mają etniczny rodowód wspólny z Serbami i Chorwatami i bliski Macedończykom. Różnią się religią — przechodzili na islam w różnych okresach niewoli tureckiej z różnych przyczyn. Posługują się dialektami języka serbo-chorwackiego z wpływami języka tureckiego. Zachowali ludową kulturę słowiańską wzbogacając ją elementami orientalnym.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-01 02:10:25