Czytaj więcej"/> Drukuj
Bielce (Bālti- mołd., błoto,Бельцы-ros.) - miasto znajdujące się w Mołdowie.
Leży na północy kraju i nazywane jest często "północną stolicą". Bielce są drugim co do wielkości miastem w Mołdowie po Kiszyniowie (nie biorąc pod uwagę Tiraspol w Republice Naddniestrzańskiej). Miasto liczy ok. 160 tysięcy mieszkańców, mieszka tu bardzo dużo narodowości - najwięcej Rosjan i Ukraińców, mieszkają też Polacy, Ormianie, Białorusini. Oprócz prawosławia istnieją tu inne wyznania jak katolicyzm, islam i inne. Miasto ma bardzo wygodne położenie geograficzne - leży na połączeniu różnych szlaków handlowych. Bardzo wygodne jest połączenie na przykład z Czerniowcami i Odessą.
Miasto podzielone jest na dzielnice, największe z nich to centrum, BAM, dzielnica nr 8, Nowe Bielce, Tiosy, północna dzielnica oraz dzielnica nr 9 i 10.
Od 10 lat działa w Bielcach Wspólnota Polska, która ściśle współpracuje z kościołem katolickim na czele z proboszczem księdzem Jackiem Puć. Skupisko polonijne w Bielcach jest duże i bardzo aktywnie działa. Dzieci pochodzenia polskiego mają możliwość uczyć się języka ich przodków w Domu Polskim. Od 10 lat do Bielc przyjeżdżają nauczyciele z Polski, by pomóc "bielckim Polakom" w pielęgnowaniu tradycji i obyczajów. Co miesiąc Polacy w Mołdawii wydają swoje pismo "Jutrzenka", na miejskiej fali radiowej działa audycja w języku polskim "Polska fala". Przy Domu Polskim od dawna działa zespół wokalny "Jaskółki" i taneczny "Krokus", jest też drużyna harcerska.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-28 20:20:02