Czytaj więcej"/> Drukuj
Białystok to miasto wojewódzkie na Nizinie Podlaskiej, w zachodniej części makroregionu zwanego Wysoczyzną Białostocką, nad rzeką Białą (lewy dopływ Supraśli). Jest największym miastem północno-wschodniej Polski i stolicą województwa podlaskiego. Tworzy powiat grodzki Białystok.
br />

Opis miasta

Wśród miast wojewódzkich Polski, Białystok jest drugim miastem pod względem gęstości zaludnienia, jedenastym pod względem ludności i trzynastym pod względem powierzchni. Jest członkiem Unii Metropolii Polskich.Wystąpił ze Związku Miast Polskich.
Białystok pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu.
Miasto tworzy Białostocką Aglomeracje Miejską, w skład, której wchodzą: 3 miasteczka - Choroszcz, Wasilków, Supraśl oraz 7 gmin wiejskich. Obszar aglomeracji obejmuje powierzchnię 1379 km² i jest zamieszkały przez 345 003 mieszkańców. Na jeden km2 przypada średnio 250 osób. Mapa aglomeracji
Uwarunkowania geograficzne (miasto leży w sąsiedztwie Białorusi, Litwy i Rosji) i historyczne sprawiły, że Białystok jest miejscem, gdzie od wieków żyli wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości. To właśnie ukształtowało specyficzny charakter miasta.
Miasto jest stolicą metropolii białostockiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz diecezji białostocko - gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (w Białymstoku znajduje się największa w Polsce cerkiew).
Białystok jest największym skupiskiem wyznawców prawosławia w Polsce ( 80 tys. wiernych w 11 parafiach ). Centrum Kultury Prawosłanej, Radio Orthodoxia i in. instytucje.
Miasto jest ośrodkiem handlu głównie ze wschodem. Działa tu Centrum Promocji Rynku Wschodniego. W Białymstoku odbywają się międzynarodowe Targi Tekstylno - Odzieżowe, Żywności i Przetwórstwa, Konsumpcyjne, Rolno - Spożywcze.
Białystok -


Białystok to ośrodek kulturalno - społeczny Białorusinów ( Konsulat Białorusi,szereg organizacji kult. mniejszości białoruskiej).
Białystok jest dużym ośrodkiem przemysłu włókienniczego, rozwinięty jest też przemysł elektroniczny, przemysł metalowy, drzewny, spożywczy, materiałów budowlanych, maszynowy, huta szkła, elektrociepłownia. Największy węzeł komunikacyjny pn.-wsch. Polski.
Białystok -

Znajduje się w obszarze funkcjonującym pod nazwą Zielone Płuca Polski (dawne tereny województw: białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego). Około 32% jego powierzchni zajmują tereny zielone. Parki i skwery oraz 1400 ha lasów znajdujących się w granicach miasta tworzą specyficzny i zdrowy mikroklimat. W obrębie Białegostoku znajdują się dwa rezerwaty przyrody o powierzchni łącznej 106 ha, będące pozostałościami Puszczy Knyszyńskiej. W granicach aglomeracji znalazł się również fragment Narwiańskiego Parku Narodowego. Takie usytuowanie rezerwatów przyrody w bezpośrednim sąsiedztwie miasta jest unikatowe. Ze względu na te walory w 1993 roku Białystok jako pierwszy w Polsce został przyjęty do międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast prowadzonego przez Światową Organizację Zdrowia.
Dumą białostoczan jest Teatr Lalek, którego realizacje przydały miastu zaszczytny tytuł polskiego centrum sztuki lalkarskiej.
Białystok -

W Białymstoku działa ponad 570 organizacji pozarządowych (w tym 56 towarzystw i związków m.in. Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne).

Zabytki

Większość zabytków Białegostoku powstała w XVIII wieku.
Z powodu zniszczeń wojennych miasto nie posiada ciekawej starówki.
Głównym zabytkiem miasta jest Pałac Branickich, nazywany również Wersalem Północy. W sąsiadującej z Białymstokiem Choroszczy znajduje się pałac letni wybudowany w podobnym stylu i także otoczony ogrodem ze stawami.

Domy kultury

Białystok -

Biblioteki

Chóry

Kina

W Białymstoku
Okolice Białegostoku

Galerie

Teatry i Filharmonie

Telewizja

Radio

Prasa codzienna

Periodyki

Czasopisma

Inne

Instytucje Naukowo-Badawcze

Uczelnie Wyższe

Kluby i organizacje sportowe

Obiekty sportowo-rekreacyjne

STADIONY i HALE SPORTOWE BASENY KORTY TENISOWE INNE

Zdrowie

Szpitale i ośrodki zdrowia

Poradnie specjalistyczne

Ważniejsze wydarzenia miejskie

Sławni białostoczanie

Miasta partnerskie

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-07-12 01:48:25