Czytaj więcej"/> Drukuj
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR) to organizacja polityczna okresu międzywojennego w Polsce utworzona w roku 1928 przez Walerego Sławka. Skupiała drobniejsze ugrupowania polityczne i grupy mniejszości narodowych.
Pierwotnym celem powstania BBWR było utworzenie porozumienia wyborczego. W wyborach w roku 1928 BBWR zdobył 125 mandaty w Sejmie i 46 w Senacie. W założeniach miał skupiać grupy osób o nastawieniu propaństwowym, choć wywodzące się z różnych ugrupowań politycznych. W efekcie główną działalnością stało się wspieranie inicjatyw politycznych obozu Józefa Piłsudskiego. Po śmierci Piłsudskiego ulegał rozpadowi i został rozwiązany przez Sławka 30 października 1935 roku.
Próbą kontynuacji BBWR był Obóz Zjednoczenia Narodowego.
Znani działacze i polityce BBWR:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-16 06:28:30