Czytaj więcej"/> Drukuj
Beton to sztuczny kamień.
Beton -
Beton -
Wynaleziony i używany w budownictwie starożytnego Rzymu, później w wiekach średnich zapomniany.
W innych regionach w starożytności używano mieszaninę drobnych kamieni z zaprawą wapienną do łączenia kamieni w mur i sklepieniach.
W gotyku stosowano mieszaninę zaprawy wapiennej z bardzo drobnym piaskiem do wykonywania odlewów powtarzalnych elementów dekoracyjnych.
W XIX w. (po wynalezieniu cementu portlandzkiego) upowszechnił się materiał budowlany zwany betonem a stanowiący mieszankę kruszyw (piasku i żwiru), cementu, wody i ewentualnych dodatków (np. zwiększających urabialność, opóźniających proces wiązania, zwiększających mrozoodporność). Skład betonu dobiera się na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń, tak aby otrzymać materiał o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych (np. o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej).
Betony można podzielić na: Ponadto do betonów należą: Ważną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Gwarantowaną wartość wytrzymałości określa klasa betonu np. beton B 20 - to beton o gwaratowanej wytrzymałości 20 MPa.
Wraz z wejściem do Unii Europejskiej została wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) określająca wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości oznaczonej na próbkach walcowych wynoszącej 20 MPa i minimalnej wartości wytrzymałości charakterystycznej(wytrzymałośc charakterystyczna to wartosc osiagana przez minimum 95% probek danej partii,rownoznaczne jest to z 5% prezdzialem ufnosci) oznaczonej na próbkach sześciennych wynoszącej 25 MPa). Dla betonów lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie stosowane w przypadku betonów lekkich symbolem LC ../.. (np. LC20/22)
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-15 18:21:25