Czytaj więcej"/> Drukuj
Bertrand Russell (18 maja 1872 - 2 lutego 1970) logik, matematyk, filozof, myśliciel, działacz społeczny i eseista angielski. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1950. Zainicjował w 1954 roku kampanię pokojową Pugwash.
Bertrand Russell był współtwórcą i animatorem, wspólnie z Alfredem N. Whitehead'em, programu logicyzacji matematyki. W dziele Principia Mathematica (1910) podał sposób redukcji aksjomatów arytmetyki liczb naturalnych do języka logiki. Koncepcja ta została zrealizowana dzięki stworzeniu teorii typów co pozwalało uniknąć antynomii zbioru wszystkich zbiorów oraz klas samozwrotnych, będących wadą poprzednich prób tego typu (Frege). Koncepcje logicyzacji matematyki na bazie teorii typów były uważane za fundamentalne dla matematyki do momentu, gdy za bardziej podstawowe uznano aksjomaty teorii mnogości. Należy przy tym rozumieć, że mamy tu do czynienia z dwoma komplementarnymi sposobami budowy matematyki a nie z hierarchią wynikania czy zależności.

Dzieła

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 20:22:43