Czytaj więcej"/> Drukuj
Batymetria – dział hydrometrii zajmujący się pomiarami głębokości cieków i zbiorników wodnych. Do wykonywania pomiarów stosuje się różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, sondy: ciśnieniowe, akustyczne i inne; wyniki przedstawia się zazwyczaj na mapach batymetrycznych w postaci izobat - izolinii łączących punkty o tej samej głębokości lub w formie poprzecznych lub podłużnych przekrojów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-07-10 15:27:41