Czytaj więcej"/> Drukuj
Basic English (z ang. 'podstawowa angielszczyzna', także skrót inicjałów angielskich wyrazów: british = 'brytyjski', american = 'amerykański', scientific = 'naukowy', international = 'międzynarodowy' i commercial = 'handlowy') - język angielski uproszczony do 850 podstawowych wyrazów o nieskomplikowanej budowie gramatycznej. Został stworzony w 1930 r. przez C.K. Ogdena.
Współcześnie używany jest jako pomocniczy język międzynarodowy.
Przykładowy tekst (modlitwa "Ojcze Nasz"):
Our Father in heaven,

may your name be kept holy.

Let your kingdom come.

Let your pleasure be done,

as in heaven, so on earth.

Give us this day bread for our needs.

And make us free of our debts,

as we have made free those who are in debt to us.

And let us not be put to the test,

but keep us safe from the Evil One.


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-26 21:54:45