Czytaj więcej"/> Drukuj
Baranek_Boży -
w Niemczech

Baranek Boży (łac. Agnus Dei) to tytuł, którego w Nowym Testamencie, używał wobec Jezusa Chrystusa Jan Chrzciciel (J 1, 29). Jest to odwołanie do nauki starotestamentowej, w której ofiara z baranka jest ofiarą składaną Bogu. Baranek Boży symbolizuje ofiarę Jezusa na krzyżu, którą złożył dla odkupienia ludzkości (Iz 53, 7).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-02 09:48:05