Czytaj więcej"/> Drukuj
Banat jest to kraina historyczna w południowo-wschodniej Europie, położona między Cisą i jej dopływem Maruszą oraz Karpatami Południowymi. Kraina ta leży obecnie na terenie 3 państw : Wschodnią część Banatu zajmują urodzajne tereny rolnicze, a część zachodnią Góry Banackie ze złożami węgla brunatnego, rud żelaza, oraz rud miedzi.
W starożytności Banat wchodził w skład Dacji. Początkowo pod panowaniem węgierskim, w latach 1552-1718 był pod panowaniem tureckim. Od roku 1718 wchodził w skład Austrii, która popierała kolonizację niemiecką na tym terenie (tzw. Szwabi banaccy). W roku 1920 w Trianon Banat podzielono między Rumunię i Jugosławię. Tylko skrawek krainy przypadł Węgrom. W dawnej części jugosławiańskiej (dziś w granicach Serbii) żyje spora mniejszość węgierska.
Najważniesze miasta w Banacie to:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-28 16:57:34