Czytaj więcej"/> Drukuj
Bakterie to jednokomórkowe lub kolonijne organizmy o budowie prokariotycznej. Ze względów historycznych pojęcie to jest dosyć nieprecyzyjne: Tradycyjnie (mniej więcej do połowy XX w.) obejmowało wszystkie prokarionty za wyjątkiem sinic zaliczanych do glonów. Według "systematyki pięciu królestw" wszystkie prokarionty zgrupowano w jedno królestwo Monera z dwoma podkrólestwami Eubacteria i Archaea czyli "bakterie właściwe" i archeany, a sinice zaliczono do tych pierwszych jako niższy takson. Dokładniejsze badania na poziomie molekularnym wykazały, że z ewolucyjnego punktu widzenia archeany są równie odległe od reszty prokariontów jak od eukariontów, a pod pewnymi względami nawet bliższe tym ostatnim (patrz intron). Spowodowało to zaproponowanie "systematyki trzech domen", według której "bakterie właściwe" stanowią jedną z trzech domen obok archeanów i eukariontów. W tym ujęciu polskie słowo "bakteria" powinno odnosić się do podkrólestwa Eubacteria równoważnego z domeną Bacteria. Bakterie należą do najmniejszych komórek. Ich rozmiary z reguły nie przekraczają 1 μm (1 mikrometr). Spoczynkowa forma bakterii to przetrwalniki, które charakteryzują się znacznym stopniem odwodnienia zawartej w nich cytoplazmy, grubymi i wielowarstwowymi osłonami. Przetrwalniki umożliwiają bakteriom przetrwanie z trudnych warunkach.
Bakteriami zajmuje się mikrobiologia oraz jej wyspecjalizowany dział - bakteriologia. Poniżej przykładowe gatunki bakterii chorobotwórczych:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-26 07:13:00