Czytaj więcej"/> Drukuj
Bajkał -
Bajkał -
Bajkał -

Bajkał (ros. Озеро Байкал) - jezioro w Azji, położone na terytorium Rosji (Syberia). Jest to najgłębsze jezioro na świecie i największe pod względem powierzchni w Azji. Leży w rowie tektonicznym, na wysokości 455 m n.p.m. Na zachodnim brzegu Bajkału znajdują się Góry Bajkalskie o wysokości do 2572 m n.p.m., na wschodnim Góry Barguzińskie sięgające powyżej 3000 n.p.m., od południa i południowego wschodu nad jeziorem wznosi się pasmo Hamar Daban.
Wiek Bajkału ocenia się na 20-30 mln lat. W tym czasie na dnie gromadził się materiał osadowy przynoszony z biegiem jej dopływów. Grubość osadów dennych ocenia się na ok. 6000 metrów.
Bajkał ma ponad 300 dopływów, z czego najważniejsze to Selenga, Barguzin czy Górna Angara. Ujścia rzekdeltowate. Natomiast wypływa z niego tylko jedna rzeka - Angara, prawy dopływ Jeniseju. Powierzchnia zlewiska jeziora wynosi 557 tys. km²
Woda zamarza na grubość 1 m, od stycznia do maja. Miejscowe wiatry, spowodowane specyficznym mikroklimatem.
Bajkał to bogactwo flory i fauny, wiele gatunków należy do gatunków endemicznych - np. foka bajkalska (Phoca sibirica), omul, gołomianka (Comephorus baicalensis). W rejonie jeziora Bajkał znajduje się pięć obszarów chronionej przyrody o łącznej powierzchni ponad 3 mln km² W roku 1996 Bajkał wraz z przyległymi terenami został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Jezioro ma duże znaczenie dla żeglugi i rybołówstwa. Dwa największe porty nad Bajkałem to Ust'-Barguzin i Siewierobajkalsk.
W okolicach Bajkału przebiega Kolej Transsyberyjska i Kolej Bajkalsko-Amurska.
Polscy badacze Bajkału:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-28 19:10:37