Czytaj więcej"/> Drukuj
Ból - to wrażenie zmysłowe powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę, tzw. nocyceptywnych. Receptory bólowe (nocyceptory) występują w postaci wolnych zakończeń nerwowych w skórze i w innych narządach. Mogą być pobudzane, przy ich odpowiednim natężeniu, przez różne bodźce: Intensywność czucia bólu jest regulowana przez układ przeciwbólowy, którego działanie polega na ograniczeniu impulsów bólowych docierających do ośrodków bólowych mózgu.
W psychologii ból jest uważany za popęd uruchamiający odpowiednie formy zachowania się zwierzęcia, które prowadzą, często przez uczenie się, do usunięcia się spod działania lub do uniknięcia bodźca bólowego.

Bólowi towarzyszy pobudzenie układu nerwowego współczulnego (przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia krwi) i wzmożenie wydzielania niektórych hormonów (np. hormonów kory nadnerczy). Ból ma istotne znaczenie dla rozpoznania i umiejscowienia procesu chorobowego.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-06-06 13:05:41