Czytaj więcej"/> Drukuj
Autor - osoba, która stworzyła, współtworzyła lub zapoczątkowała tworzenie dzieła (w szczególności pisanego).
W języku polskim istnieje tendencja do określania twórców form kultury i nauki bardziej specyficznymi dla ich profesji nazwami (malarz, rzeźbiarz w sztuce; kompozytor, piosenkarz w muzyce; reżyser, scenarzysta w teatrze i filmie, wynalazca, konstruktor w naukach technicznych, itd).
Pierwszym stworzonym po polsku tekstem, który został podpisany imieniem i nazwiskiem, jest wiersz O chlebowym stole Przecława Słoty.

Różne koncepcje autorstwa

Pojęcie autorstwa nie jest jednoznaczne i podlegało znacznej ewolucji w historii. W średniowiecznej Europie na przykład popularne były teksty anonimowe, a w klasycznej literaturze Wschodu uznaniem cieszyły się utwory składające się z cytatów z innych dzieł.
Współcześnie z kolei prawo autorskie jest jednym z najważniejszych zagadnień w tych dziedzinach życia, w których dzieło jest zwykle wynikiem pracy wielu osób (np. kod źródłowy programu w informatyce lub formy współpracy przez Internet takie jak Wikipedia; przykładem wspólnym dla obu zjawisk jest chociażby Linux).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 05:53:58