Czytaj więcej"/> Drukuj
Atmosfera - gazowa powłoka otaczająca planetę.
Atmosfera Ziemska jest niejednorodną powłoką złożoną z mieszaniny gazów zwanej powietrzem. Oprócz gazów takich jak: azot (78,09% objętości powietrza), tlen (20,95%), argon (0,93%), dwutlenek węgla (0,035-0,038%) oraz śladowych ilości gazów szlachetnych (hel, neon, krypton i ksenon), zawiera także metan, wodór, tlenek i podtlenek azotu, ozon i związki siarki oraz (w znacznie mniejszych ilościach) m.in. radon i jego izotopy, jod, amoniak, a także przedostające się do atmosfery tzw. aerozole atmosferyczne, tj. pyły gleb, mikroorganizmy oraz substancje powstające w wyniku działalności gospodarczej człowieka.
==Pionowy podział atmosfery ziemskiej== (poszczególne hasła zawierają dane szczegółowe)

Inne ciała niebieskie posiadające atmosferę

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-05 17:02:17