Czytaj więcej"/> Drukuj
Atlango to język sztuczny stworzony w Polsce (Richard A. Antonius, wł. Ryszard Antoniszczak) i mający służyć jako język wspólny dla Unii Europejskiej.
Jego twórca miał na celu stworzenie eufonicznego (dobrze brzmiącego) i łatwego do nauki języka. Język ten jest stworzony na bazie języków: esperanto, ido i interlingua. Słownik atlango bazuje na źródłosłowiu łaciny, antycznej greki oraz "współczesnej łaciny"- języka angielskiego.
Próbka języka atlango. Pierwsza zwrotka Hymnu Europejskiego:
Ho, Europo joyoplenta
Estes cem komuna hem´.
Dares pazo permanenta
kay felica estontem´.
Wymowa w atlango:
(c-czytaj jak polskie - cz, j - jak angielskie J, q - jak k + krotkie u, w - jak angielskie w, x - jak polskie sz, y - jak polskie j)
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-26 22:04:00